Topics: karawatha

卡拉瓦薩森林探索中心 (Karawatha Forest Discovery Centre)

近日,布里斯本市政府在卡拉瓦薩森林公園設立了一個新的環境發現中心,教導當地居民和遊客該自然區域環境的重要性。卡拉瓦薩森林探索中心將提供各種互動式體驗,包括對本地青蛙特性的深入了解和昆士蘭州第一個自然遊樂場地。

مركز استكشاف غابة كاراواثا

قام مجلس مدينة بريزبن مؤخرا مركزا جديدا لاستكشاف البيئة في منتزه غابة كاراواثا بغرض تثقيف السكان والزوار حول الأهمية البيئية لطبيعة المنطقة. هذا وسوف يقدم مركز استكشاف غابة كاراواثا مختلف الخبرات التفاعلية منها شرح عن أنواع الضفادع المحلية وأول موقع للعب في الطبيعة.

Trung Tâm Khám Phá Rừng Karawatha

Hội Đồng Thành Phố Brisbane gần đây đã mở một trung tâm khám phá môi trường mới ở Công viên Rừng Karawatha để giáo dục những người dân và du khách về tầm quan trọng của khu vực tự nhiên này trên phương diện môi trường. 

카라와타 포레스트 디스커버리 센터(Karawatha Forest Discovery Centre)

브리스번 시의회는 최근 지역 주민들과 방문객들에게 카라와타 포레스트가 가진 환경적 중요성을 알리기 위해 카라와타 포레스트 파크에 새로운 환경 디스커버리 센터의 문을 열었습니다. 카라와타 포레스트 디스커버리 센터는 토종 개구리 개체군에 대한 이해, 퀸즐랜드 최초의 자연 놀이 공간 등을 직접 체험할 수 있는 다양한 기회를 제공할 것입니다.

卡拉瓦萨森林探索中心(Karawatha Forest Discovery Centre)

        布里斯班市政府在卡拉瓦萨森林公园设立了一个新的环境探索中心,教导当地居民和游客该自然区域环境的重要性。卡拉瓦萨森林探索中心将提供各种互动式体验,包括对本地青蛙特性的深入了解和昆士兰州第一个自然游乐场地。

Karawatha Forest Discovery Centre

Council's environment discovery centre at Karawatha Forest has activities, workshops, meeting rooms, interactive displays and more.

Karawatha Forest Park

Karawatha Forest Park is 18 kilometres south of Brisbane's CBD adjoining Compton Road at Karawatha and Kuraby. Enjoy bush walks, picnics and the Karawatha Forest Discovery Centre. Find details of the Karawatha Forest Park track map and track information.