Các tiện ích

Brisbane có nhiều công viên và không gian xanh để đáp ứng các sinh hoạt ngoài trời. Hãy tìm hiểu về các thư viện của Hội Đồng, công viên và địa danh, wi-fi ở các địa điểm công cộng cũng như các trung tâm thể dục thể thao và giải trí của Hội Đồng.

Last updated:13 May 2019