Cầu phao công cộng West End

Cầu phao công cộng West End sẽ tạo cơ hội mới cho cư dân và du khách sử dụng sông Brisbane nổi tiếng.

Hội đồng Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận tiện để cư dân và du khách sử dụng sông Brisbane, cổxuý nếp sống năng động và khỏe mạnh bằng cách khuyến khích sử dụng nhiều hơn nữa các tiện nghi giải trí của thành phố và tăng cường sức hấp dẫn của sông Brisbane như là điểm giải trí và du lịch.

Trong khuôn khổ cam kết này, Hội đồng Thành phố sẽ xây dựng cầu phao công cộng tại Riverside Drive, đoạn giữa Kurilpa Street và Rogers Street ở West End.

Cầu phao công cộng West End sẽ cung cấp thêm điểm đến sông cho khu vui chơi giải trí phổ biến này và là một cách mới để du khách và cư dân đến với khu vực này và các doanh nghiệp địa phương.

Thiết kế phao đã được đề nghị này kết hợp tính năng chống lũ, ánh sáng và tiện dụng.

Hội đồng Thành phố đang đúc kết thiết kế phao và theo dự tính công trình xây dựng ​​sẽ bắt đầu từ khoảng đầu đến giữa năm 2018.

Cầu phao công cộng West End là một phần của Mạng lưới Tiếp cận Sông của Hội đồng Thành phố.Muốn tìm hiểu thêm về kế hoạch thực hiện để có mạng lưới cơ sở hạ tầng tiếp cận sông tầm cỡ trên thế giới của Hội đồng Thành phố, quý vị hãy truy cập trang mạng của Hội đồng Thành phố và tìm 'Mạng lưới tiếp cận Sông'.

Cầu phao công cộng West End sẽ cung cấp:

 • Địa điểm thả thuyền bè mới và khu vực sử dụng ngắn hạn dành cho thuyền bè không gắn máy bao gồm kayak, canô và vánchèo đứng.
 • Khu vực sử dụng ngắn hạn dành cho thuyền bè giải trí.
 • Điểm taxi đường thủy đưa đón trong tương lai.

Công trình xây dựng phao công cộng sẽ bao gồm đóng cọc trên bờ và trên mặt nước trước khi đưa phao đến bằng đường thủy và gắn vào các cọc.Các công việc xử lý bề mặt nhỏ sẽ được thực hiện trên lối bộ hành hiện có để giảm đụng chạm giữa người sử dụng phao và người đi bộ.

Hội đồng Thành phố cam kết thông báo cho cư dân địa phương biết về các công việc xây dựng trong khu vực của họ và sẽ thông báo trước đối với các công việc gây xáo trộn trong thời gian xây dựng.

Hội đồng Thành phố xin cảm ơn cộng đồng địa phương đã kiên nhẫn trong giai đoạn xây dựng.

Muốn biết thêm thông tin

Muốn biết thêm về dự án này, quý vị có thể:

 • Điện thoại: 1800 884 681
 • Truy cập: www.brisbane.qld.gov.auvà tìm 'Cầu phao công cộng West End'
 • Gửi thư điện tử (email) cho toán phụ trách dự án: cityprojects@brisbane.qld.gov.au
 • Gửi thư cho:
  West End public pontoon Team
  City Projects
  Brisbane City Council
  GPO Box 1434
  Brisbane Qld 4001.
Last updated:2 October 2018