Wi-Fi ở Brisbane

Internet không dây (Wi-Fi) miễn phí là cách để Hội Đồng Thành Phố Brisbane tạo nên một thành phố được kết nối và tiếp cận nhiều hơn. Hiện nay Wi-Fi miễn phí đã có tại nhiều công viên và khu vực công cộng trên khắp Brisbane, bao gồm Queen Street Mall, Reddacliff Place, Victoria Bridge, South Bank Parklands, Roma Street Parkland, Valley Malls, Mt Coot-tha Summit Lookout và các Thư Viện ở Brisbane. 

Xin vui lòng xem bản đồ bên dưới để biết các điểm phát sóng Wi-Fi.

Dịch vụ Wi-Fi được cung cấp 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Mọi người đều có thể sử dụng dịch này với thiết bị có thể kết nối Wi-Fi.

Các thiết bị có thể kết nối Wi-Fi gồm máy vi tính cá nhân, máy chơi trò chơi video (video game consoles), điện thoại di động, máy nghe MP3 và các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân.  

Để kết nối dịch vụ này, xin vui lòng dò tìm các mạng không dây, chọn 'Brisbane Free Wi-Fi', và đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện. Quý vị không cần phải đăng nhập.  

Telstra cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng cuối 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần.

Có đường dây nóng hỗ trợ người sử dụng tại các công viên và khu vực công cộng có Wi-Fi trong danh sách. Số điện thoại đường dây nóng này là 1800 384 685. Xin vui lòng tìm số điện thoại này tại các khu vực phát sóng Wi-Fi. 

Các khu vực phát sóng Wi-Fi cần được sử dụng một cách công bằng và vì lợi ích cộng đồng. Hội Đồng Thành Phố có thể quyết định giới hạn dữ liệu tải xuống và số lần kết nối cũng như sử dụng các hệ thống lọc nội dung cùng với dịch vụ này. Quý vị có thể tìm thấy thêm nhiều thông tin trong phần các điều khoản và điều kiện (bản tiếng Anh).

Last updated:11 September 2018