Lệnh cấm hút thuốc ở các khu mua sắm dành cho người đi bộ ngoài trời

Từ ngày 1 Tháng Chín năm 2016, việc hút thuốc bị cấm ở các khu mua sắm dành cho người đi bộ ngoài trời tại Queensland theo Đạo Luật Thuốc Lá và Các Sản Phẩm Thuốc Hút Khác năm 1998 của Chính Phủ Queensland.

Lệnh cấm hút thuốc bao gồm việc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc hút, kể cả các loại thuốc lá thông thường và thuốc lá điện tử.

Các khu mua sắm dành cho người đi bộ ngoài trời tại Brisbane

Các bản đồ dưới đây cho biết những khu vực không hút thuốc ở Khu Mua Sắm Đường Queen và Các Khu Mua Sắm Fortitude Valley.

Khu Mua Sắm Đường Queen và bản đồ

Các khu vực mua sắm thuộc Khu Mua Sắm Đường Queen:

  • Đường Queen - từ Đường Edward đến Đường George
  • Đường Albert - từ Đường Elizabeth đến Đường Adelaide
  • Đường Adelaide - từ Đường Edward đến Đường George
  • Đường Edward - từ Đường Queen đến Đường Adelaide
  • Đường George - từ Đường Adelaide đến Đường Queen
  • Đường Cụt Reddacliff
  • Hẻm Burnett.

Các Khu Mua Sắm Fortitude Valley và bản đồ

Các khu vực mua sắm ở Fortitude Valley:

  • Đường Brunswick - từ Đường Wickham đến Đường Ann
  • Đường Duncan - từ Đường Wickham đến Đường Ann
  • Đường Wickham - từ Đường Brunswick đến Đường Duncan.

Hội Đồng Thành Phố thực thi lệnh cấm hút thuốc

Tất cả việc thực thi liên quan đến các vi phạm hút thuốc là nhằm chấm dứt hành vi hút thuốc bằng các hình thức tiếp cận. Các nhân viên của hội đồng thành phố có thể xuất phiếu phạt (PIN) khi hình thức tiếp cận không có hiệu quả hoặc nếu một người đã nhận được hai lần cảnh cáo trước đó, bao gồm một lần được lệnh bằng lời nói phải chấm dứt việc hút thuốc và một phiếu phạt cảnh cáo.

Hình phạt

Phiếu phạt (PIN) tương đương 2 đơn vị phạt.

Nếu vụ việc được đưa ra xét xử, tòa án có thể ra lệnh phạt tối đa 20 đơn vị phạt cộng với các án phí.

Lưu ý: Từ ngày 1 Tháng Bảy năm 2018, trị giá của một đơn vị phạt tương đương $130.55.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về luật thuốc lá và việc thực thi luật tại Queensland, hãy gọi điện cho Chính Phủ Queensland theo số điện thoại 13 74 68 hoặc xem trang mạng của chính phủ.

Last updated:2 July 2018