Hướng dẫn tham khảo nhanh loại bỏ Graffiti

Để giúp bạn loại bỏ graffiti từ tài sản của mình, Hội Đồng đã phát triển một hướng dẫn tham khảo nhanh với những phương pháp loại bỏ tốt nhất trên các bề mặt khác nhau.

Bề mặtBước 1 Bước 2Bước 3Bước 4Bước 5
Gạch sơnSơn phủhoặcPhun hóa chất loại bỏ graffiti với số lượng nhỏCọ bằng giẻ mềm hoặc bàn chảiRửa ​sạchKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Gạch không sơnPhun hóa chất loại bỏ graffiti Chờ cho đến thời gian được đề nghị cho sản phẩmCọ bằng bàn chải cứngRửa sạch hoặc xịt nướcKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Hàng rào colourbondSơn phủhoặcPhun hóa chất loại bỏ graffiti với số lượng nhỏCọ bằng bàn chải mềmRửa sạch ngay lập tứcKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Hàng rào gỗ không sơnSử dụng máy mài, giấy nhám hoặc cái bayhoặcPhun hóa chất loại bỏ graffitiCọ bằng bàn chải cứngRửa sạch hoặc xịt nướcKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Hàng rào gỗ sơnSơn phủhoặcPhun hóa chất loại bỏ graffitiCọ bằng bàn chải mềmRửa sạch ngay lập tứcKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Các thùng rác nhựaPhun hóa chất loại bỏ graffiti Cọ bằng bàn chải cứngRửa sạchKhi khô, hãy lặp lại các bước 1-3 cho đến khi chúng bị loại bỏ 
Thép và nhômPhun hóa chất loại bỏ graffiti Cọ bằng bàn chải cứngRửa sạchKhi khô, hãy lặp lại các bước 1-3 cho đến khi chúng bị loại bỏ 
KínhSử dụng lưỡi bay cạo dành cho sơn xịthoặcPhun hóa chất loại bỏ graffitiCọ bằng vải mềm hoặc bàn chảiRửa sạchKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Đường đi bộ hoặc đường cho xe chạyPhun hóa chất loại bỏ graffiti Chờ cho đến thời gian được đề nghị cho sản phẩmCọ bằng bàn chải cứngRửa sạch hoặc xịt nướcKhi khô, hãy lặp lại các bước 1-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ
Nền gạch đá hoaPhun hóa chất loại bỏ graffiti Cọ bằng bàn chải cứng hoặc miếng cọ rápRửa sạchKhi khô, hãy lặp lại các bước 1-3 cho đến khi chúng bị loại bỏ 
Biển hiệuPhun hóa chất loại bỏ graffiti với số lượng nhỏ. Cọ bằng bàn chải mềmRửa sạch ngay lập tứcKhi khô, hãy lặp lại các bước 1-3 cho đến khi chúng bị loại bỏ 
Nhựa tường đứng (Vinyl siding)Sơn phủhoặcPhun hóa chất loại bỏ graffiti với số lượng nhỏCọ bằng bàn chải cứngRửa sạch ngay lập tứcKhi khô, hãy lặp lại các bước 2-4 cho đến khi chúng bị loại bỏ

Khi sử dụng các sản phẩm loại bỏ graffiti, luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hãy thử ở một khu vực nhỏ để đảm bảo sản phẩm là phù hợp.

Last updated:13 January 2017