Tóm Tắt Ngân Sách 2018-19 của Hội Đồng Thành Phố Brisbane

Tôi vinh dự được trình bày bản Ngân Sách 2018-19 của Hội Đồng Thành Phố Brisbane.

Brisbane vẫn là một nơi tuyệt vời để sống, làm việc và thư giãn – đây là một thành phố an toàn, sôi động, bền vững và thịnh vượng, được đánh giá cao bởi lối sống thư giãn vùng cận nhiệt đới và những cơ hội giải trí của mình.

Bản Ngân Sách này được củng cố bởi kế hoạch năm điểm đã được chúng tôi trình bày đến người dân vào Tháng Ba năm 2016.

  • Tiếp tục hành động để giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông.
  • Cung cấp các hệ thống giao thông chủ động và giao thông công cộng hiện đại.
  • Một thành phố xanh, sạch và bền vững. 
  • Xây dựng nền kinh tế địa phương của chúng ta và tạo việc làm mới cho tương lai.
  • Tăng cường những cơ hội về giải trí và lối sống ở thành phố chúng ta.

Bản Ngân Sách này chứng minh rằng cùng nhau chúng ta đã đạt được rất nhiều thành quả, nhưng vẫn còn nhiều điều hơn nữa cần phải làm. Chúng ta đang vừa nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nhưng cũng vừa đảm bảo để thành phố của chúng ta có các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai và giữ cho Brisbane đi đúng hướng.

Last updated:16 July 2018