Giao thông và chuyên chở

Hội Đồng Thành Phố Brisbane có nhiều dự án đang được thực hiện để giúp quý vị đi bộ, đạp xe, lái xe hoặc đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng quanh Brisbane được dễ dàng hơn. Hãy tìm hiểu về việc quản lý giao thông và phương tiện đưa đón đến trường học.

Last updated:2 May 2019
Topics: vietnamese