Ưu đãi đặc biệt và đậu xe theo ưu đãi

Xin tìm hiểu thông về việc đậu xe ở Brisbane và các mức phí đậu xe ưu đãi dành riêng cho bãi đậu xe Wickham Terrace và King George Square.

Đậu xe ưu đãi đặc biệt

Phí đậuxe ưu đãi của Hội Đồng Thành phố Brisbane dành riêng cho bãi đậu xe Wickham Terrace King George Square.

20$ cho khách đến sớm*

Thứ Hai-Thứ Sáu, 7 giờ sáng và lấy xe trước thời gian đậu xe từ 13 giờ đến 18 giờ

Bãi đậu xe King George Square

5$ đậu xe buổi tối mỗi ngày*

Thứ Hai-Thứ Sáu, sau 16 giờ 30 và trước nửa đêm

Bãi đậu xe King George Square và Wickham Terrace

Đậu xe cuối tuần 5$*

Thứ Bảy: Vào sau 5 giờ 30 sáng và ra trước nửa đêm

Chủ Nhật: Vào sau 5 giờ 30 sáng và ra trước 23 giờ

Bãi đậu xe King George Square và Wickham Terrace

Dừng xe trong vòng 15 phút MIỄN PHÍ

Vào bãi đậu xe bất kỳ lúc nào và đậu xe miễn phí tối đa 15 phút *

Bãi đậu xe King George Square và Wickham Terrace

*Ưu đãi tuỳ thuộc vào chỗ trống và điều kiện

Hướng dẫn việc Đậu xe ở Brisbane

Hướng dẫn việc Đậu xe ở Brisbane được biên soạn theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm về Đậu xe của Brisbane nhằm giúp quý vị hiểu về các quy định về giới hạn đậu xe, các khu vực đậu xe có giấy phép, đậu xe dành cho mục đích đặc biệt, đậu xe có thu phí, bãi đậu xe trung chuyển, đậu xe quanh trường học và áp chế thi hành đậu xe.

Xin tải Hướng dẫn việc Đậu xe ở Brisbane dưới định dạng quý vị muốn:

Last updated:16 October 2017
Topics: vietnamese