Taxi Của Hội Đồng Thành Phố

Council Cabs
Dịch vụ Taxi Của Hội Đồng Thành Phố tổ chức các chuyến xe taxi đi chung vào những thời gian được lên lịch trước cho các cư dân có khó khăn trong việc đi đến những shop trong vùng họ ở.

Quý vị có thể sử dụng Taxi Của Hội Đồng Thành Phố nếu quý vị:

  • trên 60 tuổi, hoặc
  • bị khuyết tật về vận động, hoặc
  • là người có Thẻ Giảm Giá Cho Người Hưởng Trợ Cấp (Pensioner Concession Card) hoặc Thẻ Người Cao Niên Của Centrelink (Centrelink Seniors Card).

Nếu quý vị hội đủ điều kiện được sử dụng dịch vụ này, quý vị có thể có một người chăm sóc đi kèm hoặc một trẻ em do quý vị chăm sóc đi kèm, miễn phí.

Hiện nay tất cả Taxi Của Hội Đồng Thành Phố chấp nhận Thẻ Đồng Hành Của Chính Phủ Queensland (Queensland Government Companion Card), cho phép bất kỳ người nào, đi kèm với một người bị khuyết tật cần sự giúp đỡ, chăm sóc, được đi miễn phí.

Để đảm bảo có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người, số lượng mua sắm được giới hạn tối đa năm túi/bịch nilon đựng hàng loại thông thường hoặc ba túi/bịch loại tái chế, hoặc loại tương đương, cho mỗi hành khách.

Thời gian hoạt động và giá cả

Taxi Của Hội Đồng Thành Phố hoạt động hàng tuần ở hầu hết các vùng dân cư của Brisbane. Ở một vài khu vực, các chuyến xe được cung cấp hai lần một tuần. Dịch vụ này sẽ đón quý vị tại nhà và đưa quý vị đến trung tâm mua sắm trong vùng quý vị ở.

Mỗi chiều đi có giá từ 1 đô-la đến 3 đô-la. Tiền vé này được trả cho người tài xế khi quý vị lên xe.

Một Người Đồng Hành Được Phép sẽ được đi miễn phí.

Hãy tìm hiểu xem vùng dân cư của quý vị có được phục vụ không. Quý vị có thể liên lạc với Hội Đồng Thành Phố theo số 07 3403 8888 hoặc với Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố của khu vực quý vị ở để biết thêm chi tiết.

Dịch vụ Taxi Của Hội Đồng Thành Phố

Để giữ chỗ dịch vụ Taxi Của Hội Đồng Thành Phố, hãy gọi điện theo số 07 3403 2227. Hãy đặt chỗ cho mình trễ nhất là 12 giờ trưa ngày hôm trước để có xe đi cho ngày hôm sau hoặc yêu cầu giữ chỗ lâu dài. Quý vị có thể yêu cầu loại xe chở được xe lăn.

Last updated:2 April 2019
Topics: vietnamese