Các văn kiện về Tầm nhìn Brisbane 2031

Brisbane River and CBD
Tầm nhìn Brisbane 2031 là một đề án cộng đồng dài hạn của Hội Đồng Thành Phố Brisbane dành cho thành phố. Nó chi tiết hóa những khát vọng cho tương lai của thành phố chúng ta và vạch ra những ý tưởng để đạt được tầm nhìn này.

Một số tài liệu trên trang này cần có Adobe Reader, Microsoft Word or Microsoft Word Viewer được cài đặt trên máy tính của bạn để xem hoặc in chúng. Một số tài liệu cũng có thể có kích thước file lớn và có thể mất một chút thời gian để tải về.

Tờ thông tin Tầm nhìn Brisbane 2031

Tờ thông tin Tầm nhìn Brisbane 2031 hiện có sẵn để tải về

Last updated:14 June 2017