Ủ phân compost trong cộng đồng

 

Hội đồng Thành phố Brisbane đã bắt tay với một số khu vườn cộng đồng ở quanh Brisbane nhằm giúp người dân chuyển phế liệu nhà bếp thành dinh dưỡng cho đất.

Chất thải thực phẩm chiếm phần lớn lượng rác đi vào thùng rác của Brisbane và ủ phân compost giúp giảm bớt lượng rác hữu cơ mà chúng ta đổ ra bãi rác. Xử lý phân compost là một cách dễ dàng để gây dựng hiểu biết về nguồn gốc thực phẩm và giá trị của các phế liệu nhà bếp trong chu trình trồng trọt và thu hoạch.

Chương trình này kêu gọi người dân sinh sống quanh khu vực các trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost mới quyên góp phế liệu nhà bếp của họ cho thùng xử lý phân compost ở khu vườn cộng đồng. 

Cùng với sự hỗ trợ của Hội đồng và các tình nguyện viên ở khu vườn địa phương, người dân cũng sẽ học hỏi được thêm về nhiều lợi ích của xử lý phân compost và các phương thức có ích khác trong giảm thiểu lượng rác thải hữu cơ mà bản thân họ tạo ra.

Người tham gia có đăng ký sẽ được nhận một thùng chứa phế liệu nhà bếp miễn phí để giúp cho họ có thể thu thập và vận chuyển phế liệu đến trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost, ở đây các bảng chỉ dẫn tại chỗ sẽ giúp xử lý phân compost nhanh chóng và dễ dàng.

Các địa điểm trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost

Trên khắp Brisbane đều có các trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost. Xem địa chỉ ở đây.

Đăng ký trực tuyến

Đăng ký trực tuyến để được tham gia vào một trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost ở gần quý vị hay ghé thăm một trong những buổi sự kiện chào mừng và thông tin ở các trung tâm cộng đồng cho xử lý phân compost.

Đơn đăng ký này soạn thảo bằng tiếng Anh, xin nhờ một người bạn hay người thân trong gia đình giúp đỡ quý vị điền đơn nếu cần.

Last updated:2 May 2019
Topics: vietnamese