Cây trồng Bản địa Miễn phí

Mỗi năm Hội đồng Thành phố Brisbane sẽ cấp phát cho cư dân đóng lệ phí nóc gia trong địa phận Thành phố Brisbane hai cây trồng bản địa miễn phí để giúp trồng rừng đô thị của chúng ta và tạo ra thành phố sạch, xanh và hài hòa với môi trường.

Tại sao lại chọn cây bản địa?

Các loại cây bản địa của Úc khó bị chết và dễ thích nghi với điều kiện địa phương. Chúng chịu được những đợt hạn hán, nóng, mưa không đều hòa và đất xấu. Một khi đã mọc vững, so với nhiều loại cây trồng ngoại lai, chúng có cơ hội sống còn khả quan hơn.

Các loại cây bản địa cũng sẽ đem lại môi trường sống, đồ ăn và nơi ẩn náu cho vô vàn loài động vật, chim chóc và côn trùng tuyệt vời ở Brisbane.

Hội đồng Thành phố cấp phát các loại cây trồng bản địa khác nhau phù hợp với vườn tược hoặc sân nhà. Cư dân có thể chọn trong số các loại cây trồng như loại cây mọc che phủ mặt đất, bụi cây nhỏ trổ bông và cây mọc từng cụm cho đến các loại cây cao hơn để che bớt tầm nhìn và các loại cây cảnh.

Xem danh sách cây trồng dành cho cư dân (trang tiếng Anh).

Ai hội đủ điều kiện?

Chương trình này cấp phát cây trồng cho cư dân đóng lệ phí nóc gia trong địa phận Hội đồng Thành phố Brisbane để họ trồng trên đất riêng của họ.

Nếu thuê hoặc mướn nhà, quý vị vẫn có thể được cấp phát hai cây nhưng chủ nhà phải làm đơn. Chủ nhà hoặc người thuê nhà phải làm đơn qua trung gian ban quản trị sở hữu chủ (body corporate).

Người thuê nhà chính phủ và người thuê nhà của Bộ Quốc phòng cũng có thể xin cấp phát hai cây bản địa miễn phí mỗi năm tài chính.

Cách thức nộp đơn

Muốn được cấp phát cây trồng bản địa miễn phí, quý vị cần phải xuất trình giấy báo lệ phí nóc gia (rates notice) của mình tại một điểm tiếp xúc của Hội đồng Thành phố để được phát phiếu Cây trồng Bản địa Miễn phí. Sau đó quý vị tới vườn ươm cây thuộc chương trình và đổi phiếu này lấy hai cây trồng của chương trình Cây trồng Bản địa Miễn phi.

LƯU Ý: Chỉ có giấy báo lệ phí nóc gia của năm tài chính hiện tại (tháng 7-tháng 6) đã thanh toán mới hợp lệ để được phát phiếu. Giấy báo lệ phí nóc gia của những năm trước sẽ không hợp lệ.

Lấy cây trồng bản địa miễn phí của quý vị

  1. Cân nhắc vị trí và mục đích theo ý quý vị muốn đối với các cây trồng mới trong vườn tược của mình và xem danh sách cây trồng dành cho cư dân. Muốn biết thêm thông tin về quy hoạch, quý vị hãy xem tài liệu hướng dẫn về hài hòa với môi trường (chỉ có thông tin tiếng Anh mà thôi).
  2. Đến thư viện hoặc văn phòng khu vực của Hội đồng Thành phố và xuất trình giấy báo lệ phí nóc gia của năm tài chính hiện tại mà quý vị đã thanh toán. Người thuê nhà chính phủ và người thuê nhà của Bộ Quốc phòng cần phải xuất trình bằng chứng đã trả tiền thuê nhà gần đây. Nếu xin được cấp phát cây trồng thay mặt người khác như người thân hoặc hàng xóm, quý vị cần phải có giấy cho phép của họ.
  3. Quý vị sẽ được cấp phát một phiếu Cây trồng Bản địa Miễn phí đã được chấp thuận và đóng dấu.
  4. Tới vườn ươm cây (trang tiếng Anh) và đổi phiếu của quý vị để lấy hai cây trồng miễn phí từ Quầy Cây trồng Bản địa Miễn phí.
  5. Trồng cây con của quý vị càng sớm càng tốt để cây của quý vị có cơ hội mọc vững và mọc mạnh.
Last updated:6 June 2017
Topics: vietnamese