Chiến Dịch Tái Sử Dụng Cốc

Tại Hội Đồng Thành Phố Brisbane, chúng tôi cam kết hỗ trợ cộng đồng áp dụng các hành vi để giúp giữ gìn một thành phố Brisbane xanh, sạch và bền vững.

Quý vị có biết người Úc sử dụng khoảng một tỷ cốc cà phê mang đi mỗi năm? 

Tương đương với khoảng 2,7 triệu chiếc cốc bị vứt bỏ mỗi ngày, và hầu hết cuối cùng đều nằm ở bãi rác. 

Giảm lượng rác thải tạo ra mỗi năm bằng cách tái sử dụng cốc cà phê của quý vị. 

Quý vị có thể tránh việc sử dụng các loại cốc mang đi dùng một lần bằng cách thay đổi các hành vi đơn giản. 

Mặc dù Hội Đồng chấp nhận việc vứt cốc mang đi vào các thùng rác của hộ gia đình, nhưng chúng tôi nhận ra rằng lượng rác thải được tạo ra bởi cốc cà phê mang đi trở thành một vấn đề ngày càng rắc rối. 

Sử dụng các cốc cà phê có thể tái sử dụng là cách tốt hơn để giúp làm cho Brisbane trở thành một thành phố xanh và sạch và thật là dễ dàng để có thói quen đem theo chiếc cốc tái sử dụng của quý vị đến quán cà phê địa phương khi mua cà phê cho mình.

Last updated:25 June 2018