Dịch vụ tái chế rác thải xanh

Thùng rác tái chế xanh là cách dễ dàng và thuận tiện để vứt bỏ cỏ vụn, lá cọ, cành và lá.

Thùng rác xanh của bạn sẽ được thu gom hai tuần một lần và được đưa tới một khu xử lí rác tái chế xanh, nơi nó sẽ được chuyển hóa thành phân trộn và lớp phủ bề mặt, sẵn sàng cho việc tái sử dụng.

Thùng rác tái chế xanh có giá 20.98$ cho một quý và phí lắp đặt 30$ một lần duy nhất.

Để đặt mua một thùng rác tái chế xanh, hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450 và đề nghị được nói chuyện với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số 07 3403 8888.

Đặt mua một thùng rác tái chế xanh

Trước khi bạn đặt mua một thùng rác tái chế xanh, hãy đảm bảo rằng bạn có thể cất giữ được thùng rác và có đủ chỗ trên vỉa hè để đặt thùng rác ra mỗi khi thu gom.

Mỗi gia đình có thể yêu cầu có tối đa là hai thùng rác. Nếu bạn yêu cầu có nhiều hơn hai thùng rác, Hội Đồng sẽ đánh giá nhu cầu của bạn.

Chủ nhà (chỗ ở căn hộ đơn)

Bạn sẽ cần số tài khoản lãi suất của mình trước khi bạn đặt mua.

Chủ căn hộ (chỗ ở đa căn hộ)

Nếu căn hộ thuộc diện sở hữu một phần (chủ nhà chiếm hữu) thì chủ nhà có thể đặt mua một thùng rác tái chế xanh. Tất cả các chủ căn hộ hoặc nhà trên phố (townhouse) trên địa bàn sẽ được Hội Đồng liên lạc để thảo luận ai chịu trách nhiệm với thùng rác.

Nếu căn hộ hoặc nhà trên phố có một người quản lý tòa nhà hoặc một cơ quan đại diện, họ phải đồng ý trước khi chủ căn hộ yêu cầu thùng rác.

Người thuê nhà

Người thuê nhà sẽ cần phải liên lạc với chủ nhà hoặc người quản lý tòa nhà nếu họ muốn đặt mua một thùng rác tái chế xanh. Để đặt mua, số tài khoản lãi suất của chủ nhà cần được xuất trình và các thỏa thuận cần được xác nhận cho việc tính phí 20.98$ cho mỗi quý sắp tới.

Giá dịch vụ

Giá cho mỗi thùng rác:

Số thùng rác: Thùng rác tái chế xanh 1x 240 lít

Phí lắp đặt 30$

Phí hàng quý 20.98$

Quy trình giao dịch: Lệ phí sẽ xuất hiện trên tài khoản lãi suất của bạn.

Giá thành của dịch vụ là cần thiết cho chi phí sản xuất, chuyển giao và thu gom thùng rác, không bao gồm các khoản lệ phí lãi suất hiện có.

Điều khoản và điều kiện

Giao dịch sẽ được tiến hành khi dịch vụ thu gom của bạn bắt đầu.

Bạn phải cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu là 12 tháng. Sau thời gian trên, bạn có thể chấm dứt dịch vụ.

Thu gom và chuyển giao thùng rác

Thùng rác sẽ được chuyển giao đến trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi đặt mua. Tuy nhiên, các thùng rác được đặt hàng trong dịp Khuyến mại Thùng rác xanh Tháng Mười có thể không được chuyển giao trong nhiều nhất ba tuần. Chúng tôi mong nhận được sự kiên nhẫn của bạn và cam kết với bạn rằng phí dịch vụ sẽ không được tính cho đến khi thùng rác của bạn được chuyển giao.

Sau đợt thu gom rác đầu tiên, thùng rác của bạn sẽ được làm dịch vụ hai tuần một lần, lệch với thời điểm thu gom thùng rác tái chế nắp vàng của bạn.

Chuyển nhượng dịch vụ

Thùng rác sẽ được phân phối tới một khu nhà đất cụ thể. Thùng rác tái chế xanh có thể được chuyển nhượng từ một khu nhà đất này sang một khu khác hoặc từ một người này sang người khác Để chuyển nhượng một thùng rác, bạn cần phải liên lạc với Hội Đồng.

Các loại rác được chấp nhận và không được chấp nhận

Các loại được chấp nhận

Rác trong vườn gồm:

cành cây vụn từ bụi cây hay cây to

lá cọ

cỏ xén

cỏ dại

lá và các vỏ cây mỏng

Các loại không được chấp nhận

rác bếp ăn, gồm các mẩu hoa quả và rau thừa

phân động vật

đồ tái chế

rác thải thông thường

thân cây, cành cây và gốc cây lớn, gây khó khăn cho việc cẩu đi bằng xe tải

Rác xanh nên chỉ được bỏ trong thùng rác tái chế xanh và không nên bỏ vào trong túi. Các đồ này không nên có đường kính rộng quá 10 centimetres và dài quá 75 centimetres.

Last updated:2 July 2018
Topics: vietnamese