Thực vật mặt đất phát triển quá mức, khó coi và gây nguy hiểm

Luật địa phương của Hội Đồng Thành Phố hỗ trợ trong việc quản lý thảm thực vật phát triển quá mức, khó coi hoặc gây nguy hiểm.

Thực vật mặt đất phát triển quá mức và khó coi

Thảm thực vật phát triển quá mức và khó coi và được coi là không phù hợp với môi trường địa phương cần phải được loại bỏ hoặc làm sạch. Những quy định về đồ vật, vật liệu hoặc thảm thực vật khó coi trong Luật Địa Phương Về Sức Khỏe, An Toàn Và Tiện Nghi Năm 2009 (Health, Safety and Amenity Local Law 2009 - HSALL) giúp giữ cho Brisbane xanh, sạch, an toàn và hấp dẫn.

Điều này bao gồm đất đai có:

 • thảm thực vật phát triển quá mức
 • rác
 • vật liệu dự trữ
 • xe hơi đã hư và xác xe
 • máy móc và phụ tùng máy móc phế liệu
 • chai, hộp hoặc bao bì bị vứt bỏ
 • hàng rào quanh công trường đã bị đổ nát
 • xe đẩy mua sắm (chỉ trong nhà, đất tư nhân).

Hội Đồng cung cấp một loạt các dịch vụ miễn phí để giúp cư dân tiết kiệm tiền khi dọn dẹp xung quanh nhà, bao gồm cả những ngày vứt bỏ miễn phí hàng quý dành cho chất thải nguy hại trong gia đình và thu gom trên lề đường hàng năm dành cho các đồ vật không cần đến.

Điều tra một khiếu nại về thực vật mặt đất phát triển quá mức và khó coi

Để xác định xem có vi phạm luật địa phương hay không, Hội Đồng sẽ cân nhắc những điều như:
 • vị trí của cơ sở (ví dụ: Quy Hoạch Thành Phố đã chỉ định)
 • tiện nghi hiện có của khu vực
 • việc sử dụng địa điểm/cơ sở đã được phê duyệt
 • tính chất và số lượng thực vật phát triển quá mức
 • thông tin bổ sung như việc không tuân thủ luật trước đây và số lượng khiếu nại sẽ được xem xét
 • liệu có thực vật được bảo vệ tại một căn nhà, khu đất không.

Thực vật gây nguy hiểm

Thảm thực vật nguy hiểm là bất kỳ thảm thực vật nào mà Hội Đồng coi là có thể gây nguy cơ hỏa hoạn, sức khỏe hoặc an toàn công cộng. Theo Luật Địa Phương Về Tài Sản Thiên Nhiên Năm 2003 (Natural Assets Local Law 2003), Hội Đồng có thể thông báo cho các chủ sở hữu nhà, đất phải loại bỏ, cắt tỉa hoặc xử lý thảm thực vật gây nguy hiểm. Thảm thực vật gây nguy hiểm bao gồm những thực vật có thể:

 • có khả năng cản trở tầm nhìn và việc sử dụng đường xá của những người lái xe
 • có khả năng gây thương tích hoặc cản trở những người sử dụng lối đi bộ hoặc khu vực công cộng khác
 • có khả năng chứa chấp những loài gây hại (rắn là động vật bản địa và không bị coi là loài gây hại)
 • kích hoạt dị ứng phế quản hoặc dị ứng trên da
 • tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Điều tra một khiếu nại về thực vật gây nguy hiểm

Để xác định xem có vi phạm luật địa phương hay không, Hội Đồng sẽ cân nhắc những điều như:

 • tính chất và số lượng của thảm thực vật có khả năng gây nguy hiểm
 • liệu thảm thực vật có đang cản trở lối đi của người đi bộ hay tầm nhìn của người lái xe không
 • liệu có đủ không gian trống phía trên lối đi bộ không (thường là 2,5 mét)
 • liệu có đủ không gian trống phía trên đường bộ không (thường là 5 mét)
 • liệu có thực vật được bảo vệ tại một căn nhà, khu đất không.

Khiếu nại về thực vật mặt đất phát triển quá mức, khó coi hoặc gây nguy hiểm

Để biết thêm thông tin hoặc báo cáo về thực vật mặt đất phát triển quá mức, khó coi hoặc gây nguy hiểm, quý vị có thể gọi điện thoại cho Dịch Vụ Thông Phiên Dịch theo số 13 14 50 và yêu cầu được nói chuyện với Hội Đồng Thành Phố Brisbane theo số 07 3403 8888. Việc cung cấp hình ảnh sẽ hỗ trợ Hội Đồng phản hồi kịp thời cho khiếu nại của quý vị. Khi gửi ảnh, vui lòng đảm bảo rằng:

 • hình ảnh mô tả một đặc điểm độc nhất của khu đất (bao gồm cả số nhà) giúp xác định rõ ràng thảm thực vật khó coi hoặc gây nguy hiểm trên một khu đất cụ thể, và
 • hình ảnh cho thấy tính chất tổng thể của thảm thực vật khó coi hoặc gây nguy hiểm.
Last updated:11 February 2019