Trung tâm phục hồi tài nguyên

Các trung tâm phục hồi tài nguyên là bốn cơ sở rác thải và tái chế của Hội Đồng Thành Phố Brisbane đặt tại Willawong, Chandler, Ferny Grove và Nudgee. Các trung tâm này cung cấp dịch vụ tái chế rác miễn phí cho các loại xe dưới 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM). Có thể phải thanh toán các phiếu giảm giá thải bỏ rác thải hoặc lệ phí rác thải để thải bỏ rác thải thông thường và rác thải xanh.

Các trung tâm đã nâng cấp sẽ giúp quý vị tái chế miễn phí nhiều hơn, nhằm giảm lượng rác thải được gửi tới bãi rác. Các thay đổi này cũng khiến việc tái chế rác dễ dàng hơn và nhanh hơn bằng cách giảm lượng xếp hàng chờ, tăng khả năng tiếp cận với các cơ sở vật chất, loại bỏ chi phí tái chế và giảm thời gian xử lý rác thải.

Các địa điểm và giờ mở cửa

Các trung tâm phục hồi tài nguyên từng được biết đến với tên gọi “trạm trung chuyển rác” hoặc “bãi tập trung rác”, nay đã được nâng cấp và đổi tên. Các địa điểm vẫn giống với các trạm trung chuyển rác cũ.

Các trung tâm mở cửa từ 6.30 sáng đến 5.45 chiều hàng ngày trong năm, bao gồm Ngày Lễ Giáng Sinh, Ngày Lễ Tặng Quà, Năm Mới, Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và Ngày Lễ Phục Sinh.

Địa điểm

  • 1402 Nudgee Road, Nudgee
  • 360 Sherbrooke Road, Willawong
  • 101 Upper Kedron Road, Ferny Grove
  • 728 Tilley Road, Chandler (đối diện Khu Liên Hợp Thể Thao Sleeman)

Giờ mở cửa hàng ngày

6.30 sáng đến 5.45 chiều

Hướng dẫn sử dụng các trung tâm mới

Sử dụng cùng lối vào cơ sở, quý vị sẽ được yêu cầu liệt kê các loại vật liệu mà quý vị có để tái chế hoặc thải bỏ. Người phục vụ tại cổng sẽ hướng dẫn quý vị đến các khu vực phù hợp và đảm bảo tất cả vật liệu được tái chế sẽ được xử lý miễn phí.

Nếu quý vị chỉ có các vật dụng có thể tái chế hoặc đồ quyên tặng cho "cửa hàng" đồ cũ”:

  • hãy đến khu vực tái chế miễn phí mới và cho các vật liệu của quý vị vào điểm thu thập tương ứng chính xác.

Nếu quý vị có rác thải tái chế miễn phí và rác thải xanh/rác thải thông thường:

  • hãy đến khu tái chế miễn phí mới trước tiên
  • sau đó lái xe đến cầu cân xe thứ hai dẫn đến các khu vực xử lý khác. Tất cả vật liệu được dỡ sau cầu cân xe thứ hai sẽ được áp dụng lệ phí rác thải hoặc phiếu giảm giá thải bỏ rác thải.

Nếu quý vị chỉ có rác thải xanh/rác thải thông thường (không tái chế):

  • đi thẳng đến các khu vực thải bỏ, tại đây tất cả vật liệu sẽ được áp dụng lệ phí rác thải hoặc phiếu giảm giá thải bỏ rác thải.

Các phiếu giảm giá thải bỏ rác thải, phí và lệ phí

Để thải bỏ rác thải thông thường hoặc rác thải xanh, các trung tâm phục hồi tài nguyên của Hội Đồng Thành Phố, các khoản lệ phí sẽ được áp dụng, hoặc quý vị có thể sử dụng phiếu giảm giá thải bỏ rác thải. Tái chế đối với các loại xe dưới 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM) được miễn phí.

Tái chế

Các cư dân sử dụng cho mục đích cá nhân và những người hoạt động kinh doanh thương mại với các loại xe dưới 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM) có thể sử dụng các khu vực tái chế miễn phí được lái xe qua để dỡ vật dụng quyên tặng cho cửa hàng đồ cũ và các vật liệu tái chế được chấp nhận. Các xe trên 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM) vẫn có thể tái chế bằng cách sử dụng các thùng có nhãn dán tại khu vực thải bỏ nơi áp dụng lệ phí.

Tìm hiểu xem loại vật dụng nào là vật dụng tái chế miễn phí và loại vật dụng nào không được chấp nhận tại các trung tâm phục hồi tài nguyên.

Rác thải thông thường

Rác thải thông thường có thể được đưa đến các trung tâm phục hồi tài nguyên để thải bỏ. Quý vị có thể sử dụng các phiếu giảm giá thải bỏ rác thải, hoặc áp dụng lệ phí. Tìm hiểu thêm.

Rác thải xanh

Các phiếu giảm giá thải bỏ hoặc lệ phí được áp dụng cho việc thải bỏ rác thải xanh. Vật liệu rác thải xanh đến từ vườn và bao gồm các cành cây, lá cọ, cỏ dại, các phần xén tỉa từ cây bụi và cây thân gỗ, vỏ cây bong và cỏ cắt tỉa.

An toàn

Khi đến các trung tâm phục hồi tài nguyên, hãy nhớ ăn mặc phù hợp để đảm bảo an toàn cho bản thân quý vị. Khuyến nghị mang theo giày kín chân hoàn toàn, quần dài, kính bảo vệ như kính mát và găng tay bảo hộ. Trẻ em dưới 12 tuổi và thú cưng của gia đình luôn phải ở trong xe và nếu quý vị có tải nặng, hãy mang theo bạn bè hoặc thành viên gia đình đến giúp quý vị dỡ tải.

Các trung tâm phục hồi tài nguyên của Hội Đồng Thành Phố là các địa điểm không hút thuốc.

Last updated:12 October 2017
Topics: vietnamese