Tái chế và rác thải được chấp nhận

Hội Đồng Thành Phố Brisbane đã nâng cấp các địa điểm của trạm trung chuyển rác thành các trung tâm phục hồi tài nguyên mới để giúp quý vị tái chế miễn phí nhiều hơn và tránh việc lãng phí các tài nguyên có giá trị ở bãi rác.

Các vật dụng tái chế được chấp nhận

Các cư dân sử dụng cho mục đích cá nhân và những người hoạt động kinh doanh thương mại với các loại xe dưới 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM) có thể sử dụng các khu vực tái chế miễn phí được lái xe qua để dỡ các vật liệu tái chế được chấp nhận và vật dụng quyên tặng cho cửa hàng đồ cũ. Các xe trên 4,5 tấn tổng trọng lượng của xe đã đăng ký (4.5 tonnes CGVM) vẫn có thể tái chế bằng cách sử dụng các thùng có nhãn dán tại khu vực thải bỏ, nơi áp dụng lệ phí.

Phân loại các vật dụng của quý vị trước khi đến để giúp việc tái chế nhanh hơn và dễ dàng hơn. Để đảm bảo việc tái chế được xử lý miễn phí, hãy thông báo cho nhân viên nếu quý vị có các vật liệu tái chế miễn phí sau đây:

 • lon nhôm
 • pin (chỉ số lượng pin dùng cho gia đình bao gồm pin AAA và D, và pin axit chì như ắc quy xe hơi)
 • bìa các-tông và giấy
 • polystyrene sạch
 • rác thải điện tử
 • các bình ga rỗng (rỗng và nặng tối đa 9 kilôgam)
 • ống và bóng đèn huỳnh quang
 • các vật dụng nội thất và cho hộ gia đình còn hoạt động tốt
 • chai lọ và bình thủy tinh
 • rác thải xanh
 • kim loại (cả chứa sắt và không chứa sắt)
 • điện thoại di động
 • dầu, dầu khoáng cho động cơ đã sử dụng*
 • sơn, sơn nước hoặc sơn gốc dầu*
 • đồ điện gia dụng và thiết bị.

* Giới hạn 20 lít cho mỗi sản phẩm áp dụng đối với các cư dân sử dụng cho mục đích cá nhân và những người hoạt động kinh doanh thương mại. Tất cả số lượng phải tuân thủ các quy định thải bỏ rác thải liên quan. Tìm hiểu thêm về thải bỏ rác thải nguy hại.

Tất cả các vật dụng có thể tái sử dụng được quyên tặng sẽ được chuẩn bị để bán tại cửa hàng đồ cũ của Hội Đồng Thành Phố, với số tiền thu được sẽ chuyển đến quỹ “Endeavour Foundation” nhằm hỗ trợ người khuyết tật.

Rác thải thông thường

Có thể đưa rác thải thông thường đến các trung tâm phục hồi tài nguyên để thải bỏ. Quý vị có thể sử dụng các phiếu giảm giá thải bỏ rác thải, hoặc sẽ áp dụng lệ phí.

Các vật liệu sau đây KHÔNG được chấp nhận tại các cơ sở này:

Đất, bê tông và vữa với số lượng hộ gia đình (tương đương với tải trọng xe moóc hoặc xe đa dụng) mới có thể được chấp nhận để thải bỏ. Đất, bê tông và vữa với số lượng kinh doanh thương mại, tương đương với tải trọng xe tải hoặc lớn hơn, không thể được chấp nhận tại các trung tâm phục hồi tài nguyên của Hội Đồng Thành Phố.

Để thải bỏ số lượng lớn, hãy liên lạc với bãi rác tư nhân, cơ sở nghiền bê tông hoặc bất kỳ địa điểm thải bỏ nào khác chấp nhận các sản phẩm này. Khi đưa đến các cơ sở thải bỏ thay thế, các sản phẩm này sẽ được tái sử dụng, tái chế hoặc tái xử lý thành sản phẩm bán được chứ không phải trở thành đống rác thải.

Rác thải xanh

Các phiếu giảm giá thải bỏ rác hoặc lệ phí rác thải được áp dụng cho việc thải bỏ rác thải xanh. Vật liệu rác thải xanh đến từ vườn tược và bao gồm:

 • cành cây
 • lá cọ
 • phần xén tỉa từ cây bụi và cây thân gỗ
 • cỏ dại
 • vỏ cây bong
 • cỏ cắt tỉa

Chỉ các tải rác thải xanh không bị nhiễm bẩn mới được chấp nhận tại khu vực thải bỏ rác thải xanh của các trung tâm phục hồi tài nguyên. Các thanh gỗ sạch, chưa được xử lý có chiều dài tối đa là hai mét cũng có thể được chấp nhận như rác thải xanh.

Nếu quý vị không chắc về bất kỳ sản phẩm rác thải xanh nào được chấp nhận tại trạm trung chuyển rác thải, xin liên lạc với Hội Đồng Thành Phố. Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin liên lạc với Dịch Vụ Biên và Phiên Dịch số 131 450 và yêu cầu nói chuyện với Hội Đồng Thành Phố Brisbane số 07 3403 8888.

Quý vị cũng có thể tái chế rác thải vườn tược với hoạt động thu gom rác hai tuần một lần do dịch vụ tái chế rác thải xanh do Hội Đồng Thành Phố cung cấp.

Last updated:12 October 2017
Topics: vietnamese