Thông tin cộng đồng

Hội Đồng Thành Phố Brisbane cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình khác nhau để hỗ trợ cộng đồng. Hãy tìm hiểu về các danh hiệu, sự hỗ trợ và các chương trình an toàn cộng đồng của Hội Đồng. 

Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029

Hội Đồng Thành Phố đã công bố tài liệu Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029 để cộng đồng đóng góp ý kiến.

 

Phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố

Chủng ngừa là cách thức đơn giản, an toàn và hiệu nghiệm để bảo vệ chúng ta ngừa các bệnh tai hại trước khi chúng ta tiếp xúc với chúng trong cộng đồng. Các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố Brisbane cung cấp dịch vụ chủng ngừa miễn phí cho cư dân hội đủ điều kiện.

 

Homeless Connect

Homeless Connect (Kết Nối Người Vô Gia Cư) đưa các doanh nghiệp và nhóm cộng đồng lại với nhau trong một sự kiện kéo dài một ngày để cung cấp các dịch vụ miễn phí cho những người đang đối mặt hoặc có nguy cơ đối mặt với tình trạng vô gia cư.

 

Chương trình Trợ cấp Cộng đồng 2018-2019

Các chương trình trợ cấp của Hội Đồng Thành Phố Brisbane cung cấp kinh phí để giúp các nhóm cộng đồng phi lợi nhuận địa phương phát triển và cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ ở Brisbane.

 

Chương trình Cải tiến Khả năng Tiếp cận Với Người Khuyết tật

Hội đồng Thành phố Brisbane dốc sức biến Brisbane trở thành một thành phố thuận tiện cho người khuyết tật và đầy đủ tiện nghi cho tất cả mọi người. 

 

Nuôi động vật và thú cưng tại Brisbane

Hội đồng Thành phố có luật lệ để cư dân có thể nuôi hầu hết các loại động vật, tuy nhiên, là người có nuôi động vật quý vị có các trách nhiệm.

 

 

Một Brisbane - Đa văn hóa

Là một thành phố với một phần tư dân số sinh ra ở nước ngoài và hơn 17 phần trăm các hộ gia đình nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Brisbane là một thành phố đa văn hóa thực sự.

 

Quy hoạch Thành Phố Brisbane 2014

Hội đồng thành phố Brisbane cam kết tạo thuận lợi cho việc tăng trưởng kinh tế và duy trì sự thịnh vượng ở Brisbane thông qua sự phát triển bền vững. Trong khuôn khổ của cam kết này, Hội Đồng đã công bố bản Quy hoạch Thành Phố Brisbane 2014.

 

Giới thiệu những dịch vụ chủ yếu của Hội đồng thành phố

Hội đồng thành phố đã tạo ra một chuỗi những băng video, chúng sẽ đem đến cho các bạn một giới thiệu ngắn gọn về thành phố và các chương trình và dịch vụ của Hội đồng thành phố. Bạn cũng có thể tải cuốn sách Hướng dẫn Cư dân của chúng tôi để có thêm thông tin.

 

An toàn cá nhân

Brisbane là một thành phố an toàn và sôi động 24-giờ. Thái độ thân thiện và hiếu khách, lối sống cận nhiệt đới tươi đẹp và cư dân đa dạng về văn hóa tạo nên một thành phố tuyệt vời để tham quan và sinh sống.

 

Last updated:19 June 2019