Chương trình Trợ cấp Cộng đồng 2018-2019

Các chương trình trợ cấp của Hội Đồng Thành Phố Brisbane cung cấp kinh phí để giúp các nhóm cộng đồng phi lợi nhuận địa phương phát triển và cải thiện cơ sở vật chất và dịch vụ ở Brisbane. Các khoản trợ cấp cũng được trao cho các cá nhân có nhu cầu hỗ trợ tài chính để thúc đẩy sự sáng tạo và nghệ thuật, khuyến khích các sự kiện và các hoạt động lịch sử, văn hóa và thể chất, chăm sóc động vật hoang dã bị ốm hoặc bị thương và giúp đỡ người khác trong cộng đồng của họ. Hãy bấm vào đây để xem bản tóm tắt các chương trình trợ cấp cộng đồng 2018-19.

Chương trình Cộng tác Tiếp cận và Hòa nhập Cộng đồng

Cấp ngân khoản cho tổ chức cộng động, nhóm và mạng lưới liên quan đến các dự án giúp cải thiện việc tiếp cận và hòa nhập cộng đồng tại Brisbane - đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Chương trình Tài trợ Men's Shed

Tài trợ việc thành lập và phát triển Men's Shed tại Brisbane.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 11 tháng 2 năm 2019

Chương trình Tài trợ Phát triển và Xây dựng Năng lực Cộng đồng

Cấp ngân khoản cho các nhóm vô vị lợi địa phương để cải thiện và phát triển các dịch vụ đối phó với các vấn đề địa phương và toàn thành phố tại Brisbane - bao gồm đáp ứng nhu cầu cộng đồng hoặc các vấn đề xã hội mới.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Chương trình Tài trợ Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh

Cấp ngân khoản cho các nhóm vô vị lợi địa phương để nâng cấp và bảo trì cơ sở vật chất và nâng cao năng lực quản lý và hoạch định của họ.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 24 tháng 9 năm 2018

Chương trình Hỗ trợ Gia cư

Cấp ngân khoản cho các tổ chức cộng đồng liên quan đến những dự án hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà ở và nhu cầu xã hội của người vô gia cư ở vùng nội thành phía bắc Brisbane.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019

Chương trình Tài trợ Sức khỏe và Vận động

Cấp ngân khoản cho nhóm cộng đồng vô vị lợi địa phương liên quan đến các dự án giúp dân chúng tham gia hơn nữa vào các hoạt động thể thao cộng đồng, vui chơi giải trí và vận động tại Brisbane.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Quỹ Sáng kiến Ngoại ô của Thị Trưởng

Tài trợ các dự án cộng đồng địa phương để xây dựng cộng đồng mạnh hơn tại Brisbane. Đây là chương trình tùy ý Nghị viên. Nộp đơn với Khu vực địa phương.

Bắt đầu: Chủ Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Cho đến khi đã phân bổ hết tiền quỹ của mỗi Khu vực hoặc Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019 (tùy theo điều nào xảy ra trước)

Giải thưởng Nghiên cứu Lịch sử Địa phương Helen Taylor của Thị trưởng

Tài trợ sinh viên/học sinh và các nhà nghiên cứu độc lập về lịch sử thực hiện các dự án về lịch sử hoặc các dự án về di sản tập trung vào việc phổ biến thông tin hoặc giáo dục công chúng về lịch sử hoặc di sản địa phương.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2018

Chương trình Tài trợ các Dự án về Lịch sử Brisbane

Tài trợ các dự án giúp cộng đồng tiếp cận nhiều hơn và nâng cao nhận thức về lịch sử và di sản của Brisbane. Chương trình này dành cho các nhóm nghiên cứu lịch sử và các sử gia trong cộng đồng.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019

 

Chương trình Khơi nguồn Sáng tạo

Tài trợ các nghệ sĩ. người làm nghệ thuật và nhà sản xuất nghệ thuật, sinh sống và làm việc tại Brisbane, để thành phố này phát triển như là Thành phố Tân Thế giới và trung tâm của các hoạt động sáng tạo.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Ba, ngày 29 tháng Giêng năm 2019

Học bổng Thị trưởng dành cho Nghệ sĩ trẻ và Triển vọng

Tài trợ nghệ sĩ và người làm nghệ thuật trẻ và triển vọng của Brisbane trong độ tuổi từ 17 đến 30

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Ba, ngày 29 tháng Giêng năm 2019

Chương trình Tài trợ Đổi mới

Hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp sáng tạo thông qua việc phát triển sản phẩm, dự án, hợp tác hoặc ý tưởng kinh doanh đổi mới.

Bắt đầu: Thứ Hai ngày 5 tháng 11 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai ngày 4 tháng 2 năm 2019

Chương trình Tài trợ Vườn Cộng đồng Trồng trọt

Mục đích của Chương trình Tài trợ Vườn Cộng đồng Trồng trọt của Hội đồng Thành phố là để nâng cao tính bền vững và dễ sinh sống của Brisbane bằng cách tài trợ cho các nhóm và tổ chức cộng đồng vô vị lợi địa phương thiết lập, phát triển và duy trì các khu vườn cộng đồng trên đất của Hội đồng Thành phố và các vùng đất khác.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Chương trình Tài trợ Người chăm sóc Động vật Hoang dã Bản xứ

Chương trình Tài trợ Người chăm sóc Động vật Hoang dã Bản xứ cấp ngân khoản cho các nhóm và cá nhân liên quan đến việc phục hồi và thả các động vật hoang dã mồ côi, bị bệnh và bị thương trong địa phận Hội đồng Thành phố Brisbane.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Chương trình Tài trợ Môi trường

Chương trình Tài trợ Môi trường cấp ngân khoản cho các nhóm hoạt động trong cộng đồng và các tổ chức vô vị lợi để thực hiện các sáng kiến ​​về môi trường nhằm giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương hoặc toàn thành phố.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Chương trình Tài trợ Bền vững

Chương trình Tài trợ cấp ngân khoản cho các tổ chức vô vị lợi thực hiện các biện pháp để hỗ trợ giảm lượng năng lượng tiêu thụ và khí thải nhà kính tại các cơ sở của họ.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Chương trình Nâng cấp Cơ sở Thể thao và Vui chơi Giải trí Học đường

Trợ giúp các trường công lập tại Brisbane nhằm nâng cấp các phương tiện thể thao và vui chơi giải trí hiện hữu của các trường để cộng đồng và trường học sử dụng nhiều hơn.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 28 tháng Giêng năm 2019
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 18 tháng 3 năm 2019

Kế hoạch Khuyến khích Di sản

Tư vấn sở hữu chủ tài sản và cấp một ít ngân khoản tài trợ để bảo tồn di sản thuộc danh sách bất động sản di sản.

Bắt đầu: Chủ Nhật tháng 7 năm 2018
Đóng cửa: Cho đến khi phân bổ hết tiền quỹ

Chương trình Tài trợ Hỗ trợ Cộng đồng

Giảm lệ phí bất động sản hội đồng thành phố cho các cơ sở cung cấp chỗ ở bình dân và các nhóm cộng đồng.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 9 tháng 7 năm 2018
Kết thúc: Thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Chương trình Hiến tặng Ca ngợi Giới cao niên

Tài trợ các nhóm cao niên đối với chi phí các hoạt động như đi chơi giao du xã hội và và tiệc Giáng sinh.

Bắt đầu: Thứ Hai, ngày 6 tháng 8 năm 2018
Kết thúc: Thứ Ba, ngày 2 tháng 10 năm 2018

Last updated:20 August 2018