Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029

Chúng tôi hướng tới viễn cảnh một thành phố nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Để đạt được viễn cảnh này, Hội Đồng Thành Phố đã công bố tài liệu Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029 để cộng đồng đóng góp ý kiến.

Hiện nay việc tham vấn chính thức đã kết thúc.

Cảm ơn mọi người đã cung cấp ý kiến phản hồi.

Hội Đồng sẽ tổng hợp tất cả ý kiến phản hồi và cân nhắc cách cải tiến bản quy hoạch với sự tham vấn các tổ chức cộng đồng chính có liên quan.

Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029

Hội Đồng Thành Phố Brisbane cam kết phát triển lối sống Brisbane của bạn - bất kể tuổi tác, khả năng hoặc lai lịch của bạn - để bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bạn yêu thích và kết nối với mọi người và những nơi chốn đã làm cho thành phố của chúng ta trở nên tuyệt vời.  

Giới thiệu về kế hoạch dự thảo 

Bản kế hoạch dự thảo được xây dựng dựa trên những thành tựu trước đây của Hội Đồng Thành Phố, tập trung vào những vấn đề đã được người dân, các nhóm cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ nêu ra và hiện vẫn đang là ưu tiên cần giải quyết.

Bản kế hoạch dự thảo đề xuất 67 hành động có thể thực hiện theo năm chủ đề nhắm tới làm cho Brisbane trở thành một thành phố nơi mọi người có thể kết nối, làm việc, sinh sống, tận hưởng và tham gia một cách dễ dàng hơn.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029, bạn có thể gọi điện cho Hội Đồng Thành Phố theo số 3403 8888.

Last updated:13 March 2019