Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029 | Brisbane City Council

Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029

Chúng tôi hướng tới viễn cảnh một thành phố nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về nơi này.

Để đạt được viễn cảnh này, Hội Đồng Thành Phố đã công bố tài liệu Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029 để cộng đồng đóng góp ý kiến.

Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029

Hội Đồng Thành Phố Brisbane cam kết phát triển lối sống Brisbane của bạn - bất kể tuổi tác, khả năng hoặc lai lịch của bạn - để bạn có thể làm được nhiều hơn những gì bạn yêu thích và kết nối với mọi người và những nơi chốn đã làm cho thành phố của chúng ta trở nên tuyệt vời.  

Giới thiệu về kế hoạch dự thảo 

Bản kế hoạch dự thảo được xây dựng dựa trên những thành tựu trước đây của Hội Đồng Thành Phố, tập trung vào những vấn đề đã được người dân, các nhóm cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ nêu ra và hiện vẫn đang là ưu tiên cần giải quyết.

Bản kế hoạch dự thảo đề xuất 67 hành động có thể thực hiện theo năm chủ đề nhắm tới làm cho Brisbane trở thành một thành phố nơi mọi người có thể kết nối, làm việc, sinh sống, tận hưởng và tham gia một cách dễ dàng hơn.

Góp tiếng nói của bạn

Hãy chia sẻ những ý nghĩ của bạn về các nhu cầu tiếp cận và hòa nhập của Brisbane bằng cách hoàn tất một cuộc khảo sát (bằng tiếng Anh).

Bạn có thể đóng góp ý kiến của mình về tất cả các chủ đề, những điều mà bạn quan tâm hoặc đóng góp bất kỳ ý kiến nào bạn có trong câu hỏi cuối cùng trước Thứ Sáu ngày 15 Tháng Hai năm 2019.

Sau đó Hội Đồng Thành Phố sẽ tổng hợp tất cả ý kiến đóng góp và cân nhắc bản kế hoạch có thể được làm tốt hơn như thế nào.

Một bản tóm tắt ý kiến đóng góp của cộng đồng sẽ được cung cấp trong bản kế hoạch chung cuộc.

Hãy gặp trực tiếp một nhân viên Hội Đồng tại một trong những buổi phổ biến thông tin, hãy đặt các câu hỏi và đóng góp ý kiến, ý tưởng tại bất kỳ địa điểm nào của chúng tôi mà bạn có thể đến.

Bạn cũng có thể sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm Quốc Gia, Dịch Vụ Tiếp Âm Video Quốc Gia hoặc Dịch Vụ Thông Phiên Dịch nếu bạn cần trợ giúp để nói và/hoặc nghe qua điện thoại.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về Một Thành Phố cho Mọi Người: Dự Thảo Kế Hoạch Hòa Nhập Cho Brisbane Giai Đoạn 2019-2029, bạn có thể gọi điện cho Hội Đồng Thành Phố theo số 3403 8888.

08 November 2018