Hãy góp ý về quy hoạch khu dân cư

Quy hoạch khu dân cư do Hội Đồng Thành Phố Brisbane tạo nên từ ý kiến đóng góp của cộng đồng địa phương. Chúng là những văn bản pháp luật để hướng dẫn phát triển trong một vùng và là một phần của đồ án quy hoạch của Hội Đồng, Quy hoạch Thành phố Brisbane 2014 (Quy hoạch thành phố).

Khi chuẩn bị một bản quy hoạch khu dân cư, Hội Đồng cân nhắc các yếu tố về môi trường, xã hội và kinh tế địa phương, cùng với việc kiểm soát gia tăng dân số. Các bản quy hoạch này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng kinh tế, bảo tồn đặc trưng nhà cửa, cung cấp không gian mở, đưa vào các tiêu chuẩn cho phát triển mới và phản ánh các cơ sở hạ tầng được cải thiện như các tuyến giao thông vận tải mới.

Cách góp ý quy hoạch khu dân cư

Bạn có thể góp ý trong suốt quá trình quy hoạch khu dân cư thông qua các cách không chính thức như các cuộc khảo sát và tại các sự kiện cộng đồng. Bạn cũng có thể góp ý khi có thông báo về dự thảo chiến lược quy hoạch khu dân cư, chiến lược đổi mới hoặc dự thảo quy hoạch khu dân cư.

Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, việc góp ý phải tuân thủ đúng cách mới được Hội Đồng xem xét. Tờ thông tin này giải thích cách góp ý đúng trong thời gian thông báo. Các bước để góp ý đúng cách nằm ở mặt sau của tờ thông tin này.

Cách góp ý

Góp ý đúng cách sẽ đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được xem như là một phần chính thức của quá trình phát triển quy hoạch khu dân cư. Các phản hồi tới các viên chức Hội Đồng qua điện thoại hay nóitrực tiếp đều không phải là cách góp ý đúng.

Các bước để có một bản góp ý đúng cách

  1. Hãy xem văn bản chiến lược dự thảo hoặc quy hoạch khu dân cư dự thảo. Hãy cân nhắc sự phát triển có thể được phép theo quy hoạch có thể ảnh hưởng đến bạn và quận của bạn như thế nào.
  2. Hãy điền tiêu đề cho bản góp ý. Ví dụ, "Góp ý về dự thảo Quy hoạch Khu dân cư Hemmant-Lytton".
  3. Nói rõ những điểm gì bạn ủng hộ hoặc không ủng hộ trong dự thảo chiến lược hay quy hoạch, và nói lý do tại sao. Hãy nói cụ thể nhất có thể. Ví dụ, "Tôi ủng hộ việc thay đổi khoanh vùng đất thổ cư được đề xuất tại Wattle Street bởi vì nó đem lại đất cho công viên" hay "Tôi phản đối việc chiều cao đề xuất ba tầng gần Water Street vì các nhà cửa gần đó sẽ bị che khuất".
  4. Hãy đề xuất những thay đổi cụ thể. Ví dụ, "Dự thảo kế hoạch nên được thay đổi để cho phép các nhà mới được xây tối đa năm tầng phía trên các cửa hàng, thay vì ba tầng, vì điều này sẽ tối đa hóa việc tiếp cận của cư dân tới các cửa hàng".
  5. Hãy sử dụng chính ngôn từ của bạn. Có thể có những điều hấp dẫn khi lặp lại nội dung mà người khác đã góp ý. Làm điều này cũng không sao cả nhưng việc góp ý bằng ngôn từ của chính bạn sẽ giúp cho Hội Đồng nhiều hơn vì nó thể hiện chính xác quan điểm của bạn.
  6. Thông tin chi tiết về người góp ý. Nhớ ghi tên, địa chỉ và chữ ký của từng người được liệt kê là hỗ trợ việc góp ý. Xin lưu ý rằng không cần ký nếu góp ý qua email hoặc trực tuyến. Cũng cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ email nếu bạn sẵn lòng cho phép Hội Đồng liên lạc với bạn để biết thêm thông tin.
  7. Hãy gửi bản góp ý của bạn cho Hội Đồng trước khi kết thúc giai đoạn tham vấn. Góp ý muộn không được xem xét. Bản góp ý đúng cách phải được viết và gửi cho Neighbourhood Planning and Urban Renewal (Bộ phận Quy hoạch Khu dân cư và Đổi mới Đô thị), Brisbane City Council, GPO Box 1434, Brisbane QLD 4001, gửi thư điện tử tới neighbourhood_planning@brisbane.qld.gov.au hoặc gửi cho www.brisbane.qld.gov.au

Hỏi - đáp về Quy hoạch Khu dân cư

Ai có thể góp ý?

Hội Đồng khuyến khích việc góp ý từ người sống, làm việc, có doanh nghiệp hoặc tài sản riêng trong khu vực bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi cũng mong nhận được góp ý từ tất cả mọi người.

Làm thế nào để tôi có được một bản sao các tài liệu dự thảo quy hoạch hiện tại?

Hãy truy cập trang web của Hội Đồng tại địa chỉ www.brisbane.qld.gov.au và tìm tên của quy hoạch khu dân cư. Bạn cũng có thể xem dự thảo quy hoạch tại văn phòng Uỷ viên Hội đồng địa phương nơi bạn sống hoặc gọi điện thoại cho Hội Đồng để biết thêm thông tin theo số 07 3403 8888.

Làm thế nào để Hội Đồng thông báo cho cư dân về các khung thời gian của việc góp ý?

Hội Đồng sẽ thông tin cho cộng đồng vềcác cơ hội được góp ý thông qua trang web, bản tin, thông báo trên báo chính thống hoặc thư trực tiếp hoặc gửi thư điện tử cho cư dân và người sở hữu tài sản tại vùng quy hoạch. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng có thể tư vấn cho bạn những chi tiết này.

Tôi sẽ nhận được phản hồi từ Hội Đồng?

Hội Đồng sẽ viết thư cho tất cả những người đã có bản góp ý đúng cách về dự thảo chiến lược hoặc dự thảo quy hoạch khu dân cư và tải lên một bản sao góp ý tới trang web của Hội Đồng.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được giữ bí mật?

Đúng, thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ bí mật. Nó không được công bố trực tuyến hay chia sẻ với những người góp ý, nhà phát triển, người dân hoặc doanh nghiệp.

Tôi vẫn có thể góp ý về sự phát triển được đề xuất trong vùng của tôi sau này không?

Sau khi dự thảo kế hoạch được phê duyệt, Hội Đồng chỉ có thể xem xét góp ý về sự phát triển "có thể đánh giá tác động". Để biết thêm thông tin, hãy xem tờ thông tin "Góp ý cho sự phát triển ở Brisbane".

Làm thế nào tôi có thể tiếp tục cập nhật về dự thảo kế hoạch?

Để đăng kí được cập nhật hay được biết thêm thông tin, bạn có thể gửi thư điện tử cho đội theo địa chỉ neighbourhood_planning@brisbane.qld.gov.au hoặc gọi điện cho Hội Đồng theo số 07 3403 8888.

Nếu bạn muốn được cập nhật và được góp ý vào các dự án và dịch vụ khác của Hội Đồng, bạn có thể tham gia Your City Your Say tại www.yourcityyoursay.com.au.

Last updated:21 December 2017