Điều kiện phải hội đủ để được chủng ngừa

Tìm thông tin về những ai hội đủ điều kiện để được chủng ngừa tại các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố.

Trẻ em

Tất cả trẻ em từ 6 tuần đến 10 tuổi, kể cả du khách nước ngoài và từ các tiểu bang khác, đều có thể sử dụng dịch vụ chủng ngừa của Hội đồng Thành phố. Trẻ em bị bệnh vẫn có thể chủng ngừa được miễn là thân nhiệt dưới 38,5 độ. Tại các phòng chủng ngừa trẻ em của Hội đồng Thành phố đều có thuốc chủng ngừa. 

Thổ Dân và dân Đảo Torres Strait

Tất cả trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait được chủng ngừa Viêm gan A và phế cầu khuẩn miễn phí tại phòng chủng ngừa trẻ em của Hội đồng Thành phố.

Ngoài ra, Thổ Dân và dân Đảo Torres Strait:

 • người lớn từ 15 đến 49 tuổi có thể được chủng ngừa cúm miễn phí tại các phòng chủng ngừa người cao niên
 • trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi có thể được chủng ngừa cúm miễn phí tại các phòng chủng ngừa trẻ em
 • người lớn từ 50 tuổi trở lên có thể được chủng ngừa phế cầu khuẩn miễn phí tại các phòng chủng ngừa người cao niên.

Người cao niên

Tất cả người lớn từ 65 tuổi trở lên, kể cả du khách nước ngoài và ở các tiểu bang khác, đều có thể sử dụng dịch vụ chủng ngừa miễn phí của Hội đồng Thành phố để được chủng ngừa phế cầu khuẩn và cúm. Tại các phòng chủng ngừa người cao niên có thuốc chủng ngừa.

Học sinh

Học sinh lớp 7 được chủng ngừa Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà, cũng như siêu vi khuẩn Papilloma ở người.

Hội đồng Thành phố cũng sẽ chủng ngừa miễn phí Bệnh viêm màng não cầu khuẩn ACWY cho tất cả học sinh Lớp 10 theo Chương trình Chủng ngừa Học đường. Người từ 15 đến 19 tuổi cũng được chủng ngừa miễn phí tại các Phòng khám Cộng đồng của chúng tôi.

Các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố tiêm chủng cho học sinh đã bỏ lỡ đợt chủng ngừa ở trường. Lưu ý khoảng thời gian giữa những liều thuốc chủng ngừa có quy định nghiêm ngặt. Cha mẹ/người giám hộ của trẻ đã bỏ lỡ đợt chủng ngừa ở trường sẽ nhận được thư điện tử (email) hoặc thư thông báo về các lựa chọn và ngày chủng ngừa. Các em có thể được chủng ngừa miễn phí tại các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố hoặc bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình có thể tính lệ phí khám bệnh.

Nếu quyết định chủng ngừa tại phòng mạch bác sĩ gia đình, Đội ngũ Chủng ngừa của Hội đồng Thành phố cần được biết các em đã được tiêm chủng bằng những loại thuốc chủng ngừa nào. Xin quý vị gửi thư điện tử (email) với các chi tiết dưới đây:

 • tên họ của học sinh
 • ngày tháng năm sinh
 • trường
 • lớp/cấp lớp
 • thuốc chủng ngừa bác sĩ gia đình đã sử dụng
 • số lô
 • ngày chủng ngừa
 • chi tiết của bác sĩ

​Khi cung cấp thông tin này, con của quý vị có thể hội đủ điều kiện để được chủng ngừa qua Chương trình Chủng Ngừa Học đường trong tương lai.

Xem:

 • thời gian biểu phòng chủng ngừa trẻ em, và các thông tin khác bao gồm thông tin về đặt cuộc hẹn và các giấy ưng thuận (bao gồm giấy ưng thuận dành cho chương trình chủng ngừa học đường)
 • lịch chủng ngừa, có các loại thuốc chủng ngừa nên được tiêm chủng từ khi chào đời đến hơn 65 tuổi
Last updated:13 March 2019
Topics: vietnamese