Lịch chủng ngừa

Bảng này liệt kê lịch chủng ngừa của Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y khoa Toàn quốc dành cho Queensland. (đây là trang mạng tiếng Anh)

Muốn biết thêm thông tin về chủng ngừa lao (TB), quý vị hãy liên lạc với Y tế Queensland. (đây là trang mạng tiếng Anh)

Cúm (Hàng năm)

Những người dưới đây được chủng ngừa cúm hàng năm miễn phí:

 •  ​người lớn từ 65 tuổi trở lên
 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait từ 15 đến 49 tuổi
 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi
 • những người từ 6 tháng tuổi dễ bị mắc bệnh cúm vì lý do y khoa.

Đối với tất cả những người khác từ 6 tháng tuổi trở lên, phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố có bán thuốc chủng ngừa với giá 19,90 đô-la. Quý vị có thể mua thuốc chủng ngừa này từ giữa tháng 4.

Vaccination schedules from birth listed by age, disease, vaccine and provider
Tuổi Bệnh Thuốc chủng Do Hội đồng Thành phố cung cấp
Lúc chào đời Viêm gan B HB Vax II (không có tại các phòng chủng ngừa Hội đồng Thành Brisbane) Không
2 tháng (có thể chủng ngừa khi được 6 tuần nhưng không được chủng ngừa sớm hơn một ngày) Infanrix Hexa
Phế cầu khuẩn Prevenar 13
Siêu vi Rota Rotarix Có - chủng ngừa từ 6 đến 14 tuần tuổi
4 tháng Infanrix Hexa
Phế cầu khuẩn Prevenar 13
Siêu vi Rota Rotarix Có - chủng ngừa từ 10 đến 24 tuần tuổi
6 tháng Infanrix Hexa
Phế cầu khuẩn Prevenar 13
Cúm (hàng năm) Fluquadri
miễn phí cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi hoặc trẻ em từ 6 tháng tuổi dễ bị cúm. Tất cả trẻ em khác từ 6 tháng tuổi trở lên có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa trẻ em nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la.
12 tháng (nhưng không được chủng ngừa sớm hơn một ngày) Bệnh sởi, quai bị và rubella (Sởi Đức) Priorix
Haemophilus Influenzae B (HIB) và viêm màng não C Menitorix
Viêm gan A VAQTA
Chỉ dành cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait
Phế cầu khuẩn Prevenar 13
Chỉ dành cho trẻ em dễ bị bệnh này vì lý do y khoa
Cúm (hàng năm) Fluquadri
miễn phí cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi hoặc trẻ em từ 6 tháng tuổi dễ bị cúm. Tất cả trẻ em khác từ 6 tháng tuổi trở lên có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa trẻ em nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la.
18 tháng (nhưng không được chủng ngừa sớm hơn một ngày) Thủy đậu,Sởi, Quai bị và rubella (Sởi Đức) Priorix-tetra
Viêm gan A VAQTA
Chỉ dành cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait
Phế cầu khuẩn Prevenar 13
Chỉ dành cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait
Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà Infanrix hoặc Tripacel
Cúm (hàng năm) Fluquadri
miễn phí cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi hoặc trẻ em từ 6 tháng tuổi dễ bị cúm. Tất cả trẻ em khác từ 6 tháng tuổi trở lên có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa trẻ em nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la.
4 tuổi Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà, Bại liệt DTPa-IPV
Sởi, Quai bị và rubella (Sởi Đức) Priorix
Nếu chưa tiêm chủng liều thứ 2 lúc 18 tháng
Phế cầu khuẩn Pneumovax 23
Chỉ dành cho trẻ em dễ bị bệnh này vì lý do y khoa
Cúm (hàng năm) Fluquadri
miễn phí cho trẻ em Thổ Dân và trẻ em Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi hoặc trẻ em từ 6 tháng tuổi dễ bị cúm. Tất cả trẻ em khác từ 6 tháng tuổi trở lên có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa trẻ em nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la.
Lớp 7 tại trường học Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà Boostrix
Siêu vi khuẩn Papilloma ở Người Gardasil
Lớp 10 tại trường học Bệnh viêm màng não cầu khuẩn ACWY Menactra Có - miễn phí đối với:
 • Học sinh Lớp 10 vào năm 2017
 • Thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi vào thời điểm chủng ngừa
Người tráng niên Cúm (hàng năm) Fluquadri Có - miễn phí đối với:
 • Người lớn từ 65 tuổi trở lên
 • Thổ Dân và dân Đảo Torres Strait từ 15 đến 49 tuổi
 • những người dễ bị cúm vì lý do y khoa

Tất cả người khác có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa người cao niên nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la từ giữa tháng 4.

Bạch hầu, Uốn ván và Ho gà Boostrix
Nên chủng ngừa dặm mỗi 10 năm. Quý vị cũng có thể mua thuốc chủng ngừa này tại phòng chủng ngừa với giá 40,70 đô-la
Phế cầu khuẩn Pneumovax 23
 • Người lớn từ 65 tuổi trở lên
 • Người lớn Thổ Dân và dân Đảo Torres Strait từ 50 tuổi trở lên.
 • Người lớn Thổ Dân và dân Đảo Torres Strait từ 15 tuổi trở lên có các yếu tố dễ bị bệnh này.

 

Last updated:24 June 2019