Phòng chủng ngừa người cao niên

Những người từ 65 tuổi trở lên nên chủng ngừa phòng bệnh phế cầu khuẩn và bệnh cúm.

Tất cả người cao niên từ 65 tuổi trở lên, kể cả du khách nước ngoài và từ các tiểu bang khác, đều có thể sử dụng dịch vụ chủng ngừa miễn phí của Hội đồng Thành phố đối với những thuốc chủng ngừa này.

Những nhóm dân chúng dưới đây cũng được chủng ngừa cúm và phế cầu khuẩn miễn phí:

Cúm:

 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait từ 15 đến 49 tuổi
 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait từ 6 tháng đến 5 tuổi
 • Những người dễ bị bệnh cúm vì lý do y khoa.

Người từ 6 tháng tuổi không hội đủ tiêu chuẩn để được chủng ngừa cúm miễn phí có thể mua thuốc chủng ngừa tại bất kỳ phòng chủng ngừa nào của Hội đồng Thành phố với giá 19,90 đô-la.

Phế cầu khuẩn:

 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait trưởng thành từ 50 tuổi trở lên
 • Thổ dân và dân Đảo Torres Strait trưởng thành từ 15 đến 49 tuổi có các yếu tố dễ bị bệnh này

Mỗi năm các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố sẽ có thuốc chủng ngừa cúm từ giữa tháng 4. Thuốc chủng ngừa phế cầu khuẩn thì lúc nào cũng có.

Tại tất cả phòng chủng ngừa trẻ em đều có thuốc chủng ngừa ho gà người lớn với giá 40,70 đô-la. Phụ nữ mang thai trong ba tháng cuối có thể được chủng ngừa ho gà người lớn tại phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố.

Thuốc chủng ngừa bệnh giời leo

Thuốc chủng ngừa bệnh giời leo (Zostavax) là loại thuốc chủng ngừa miễn phí đã được bổ sung vào Chương trình Chủng ngừa Toàn quốc.

Zostavax có sẵn từ ngày 1 tháng 11 năm 2016 dành cho người 70 tuổi (người lớn từ 71-79 tuổi có thể được tiêm chủng liều thuốc chủng bù một lần một miễn phí cho đến ngày 31 tháng 10 năm 2021).

Các phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố đều có Zostavax.

Muốn biết thêm thông tin về thuốc chủng ngừa miễn phí này, xem Phần Zoster trong Cẩm nang Chủng ngừa Úc Phiên bản 10 (đây là trang mạng tiếng Anh).

Giấy Ưng thuận

Phải điền giấy ưng thuận.

Tải về máy giấy ưng thuận và phản ứng phụ

Quý vị có thể đọc và tải về máy bản tiếng Anh Giấy Ưng thuận Chủng ngừa và Giấy So sánh Tác động Bệnh tật và Tác dụng Phụ Thuốc chủng ngừa.

Địa điểm và thời gian biểu của phòng chủng ngừa

Nếu có thắc mắc, xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Chủng ngừa của Hội đồng Thành phố qua số 07 3403 8888 hoặc gửi thư điện tử (email) về immunisation@brisbane.qld.gov.au

Tất cả các phòng chủng ngừa đóng cửa vào ngày lễ và trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Tìm các ngày phòng chủng ngừa mở cửa trong bảng dưới đây. Thông tin này cũng có sẵn bằng tiếng Anh để quý vị đọc và tải xuống.

Địa điểm phòng chủng ngừa Giờ mở cửa
Carina
Church of Nazarene
68 Meadowlands Road, Carina
 • Tuesday weekly 9-11am
 • Thursday fortnightly 4-5.45pm
Chermside
Chermside-Kedron Uniting Church
590 Gympie Road, Chermside
 • Tuesday weekly 12.30-2.30pm
 • Thursday fortnightly 4-5.45pm
Corinda
Corinda Bowls Club
Hall Avenue, Corinda
 • Wednesday weekly 9-10.30am
Forest Lake
Forest Lake Community Hall
60 College Avenue, Forest Lake
 • Monday fortnightly 9-10.30am
Indooroopilly
Indooroopilly Uniting Church
74 Station Road, Indooroopilly
 • Wednesday weekly 9-11am
Keperra
North West Community Health Centre
49 Corrigan Street, Keperra
 • Monday fortnightly 9-10.30am
New Farm
Merthyr Road Uniting Church
52 Merthyr Road, New Farm
 • Monday fortnightly 1-3pm
Nundah
Nundah Community Health Centre
10 Nellie Street, Nundah
 • Monday fortnightly 1-3pm
Paddington
Paddington Hall
10 Moreton Street, Paddington
 • Wednesday weekly 1-3pm
Sandgate
Sandgate Town Hall
Meeting Room 1, Corner Cliff and Seymour Streets, Sandgate
 • Tuesday weekly 9-10.30am
Sunnybank
Sunnybank Community Hall
Corner Lister and Gager Streets, Sunnybank
 • Wednesday weekly 12.30-2.30pm
Upper Kedron
Upper Kedron Hall
78 Cedar Creek Road, Upper Kedron
 • Monday fortnightly 1-3pm
Upper Mount Gravatt
Upper Mount Gravatt Progress Hall
1873 Logan Road, Upper Mount Gravatt
 • Tuesday weekly 12.30-2.30pm
Wynnum
Wynnum Community Centre
Level 1, 105 Florence Street, Wynnum
 • Thursday weekly 12.30-2pm

 

Last updated:24 June 2019