Phòng chủng ngừa trẻ em

Hội đồng Thành phố Brisbane cung cấp dịch vụ chủng ngừa miễn phí cho trẻ em để giúp các em phòng ngừa các bệnh thời thơ ấu như sởi, ho gà, bại liệt và uốn ván. Việc cung cấp dịch vụ chủng ngừa miễn phí là một cách khác để Hội đồng Thành phố đạt được Viễn kiến Brisbane.

Điều kiện phải hội đủ đối với phòng chủng ngừa

Các phòng chủng ngừa trẻ em của Hội đồng Thành phố có thể tiêm chủng cho trẻ em từ 6 tuần đến 10 tuổi.

Hãy xem lịch chủng ngừa của Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y khoa Toàn quốc để biết trẻ em cần được chủng ngừa vào lúc nào. Ngoài ra cũng có thông tin về:

 • đến phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố - những gì cha mẹ và người chăm sóc phải mang theo
 • giấy ưng thuận.

Đặt cuộc hẹn

Không cần phải đặt cuộc hẹn với phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố.

Địa điểm và thời gian biểu của phòng chủng ngừa

Xin quý vị liên lạc với Dịch vụ Chủng ngừa của Hội đồng Thành phố qua số 07 3403 8888 hoặc gửi thư điện tử (email) về immunisation@brisbane.qld.gov.au nếu có thắc mắc.

Tất cả các phòng chủng ngừa đóng cửa vào ngày lễ và trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.

Tìm các ngày phòng chủng ngừa mở cửa trong bảng dưới đây. Thông tin này cũng có sẵn bằng tiếng Anh để quý vị đọc và tải xuống.

This table lists the immunisation clinics run by Council across Brisbane, their locations and opening hours.
Địa điểm phòng chủng ngừaGiờ mở cửa
Carina
Church of Nazarene
68 Meadowlands Road, Carina
 • Tuesday weekly 9-11am
 • Thursday fortnightly 4-5.45pm
Chermside
Chermside-Kedron Uniting Church
590 Gympie Road, Chermside
 • Tuesday weekly 12.30-2.30pm
 • Thursday fortnightly 4-5.45pm
Corinda
Corinda Bowls Club
Hall Avenue, Corinda
 • Wednesday weekly 9-10.30am
Forest Lake
Forest Lake Community Hall
60 College Avenue, Forest Lake
 • Monday fortnightly 9-10.30am
Indooroopilly
Indooroopilly Uniting Church
74 Station Road, Indooroopilly
 • Wednesday weekly 9-11am
Keperra
North West Community Health Centre
49 Corrigan Street, Keperra
 • Monday fortnightly 9-10.30am
New Farm
Merthyr Road Uniting Church
52 Merthyr Road, New Farm
 • Monday fortnightly 1-3pm
Nundah
Nundah Community Health Centre
10 Nellie Street, Nundah
 • Monday fortnightly 1-3pm
Paddington
Paddington Hall
10 Moreton Street, Paddington
 • Wednesday weekly 1-3pm
Sandgate
Sandgate Town Hall
Meeting Room 1, Corner Cliff and Seymour Streets, Sandgate
 • Tuesday weekly 9-10.30am
Sunnybank
Sunnybank Community Hall
Corner Lister and Gager Streets, Sunnybank
 • Wednesday weekly 12.30-2.30pm
Upper Kedron
Upper Kedron Hall
78 Cedar Creek Road, Upper Kedron
 • Monday fortnightly 1-3pm
Upper Mount Gravatt
Upper Mount Gravatt Progress Hall
1873 Logan Road, Upper Mount Gravatt
 • Tuesday weekly 12.30-2.30pm
Wynnum
Wynnum Community Centre
Level 1, 105 Florence Street, Wynnum
 • Thursday weekly 12.30-2pm

Đến phòng chủng ngừa

Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp khi đến phòng chủng ngừa của Hội đồng Thành phố phải mang theo:

 • hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ
 • số Medicare

Người chăm sóc cũng phải mang theo:

 • giấy Ưng thuận Chủng ngừa có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ
 • giấy So sánh Tác động Bệnh tật và Tác dụng Phụ Thuốc chủng ngừa có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ

Giấy Ưng thuận

Giấy ưng thuận phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ điền. Người chăm sóc có thể đưa đứa trẻ đến phòng chủng ngừa, tuy nhiên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải là người điền Giấy Ưng thuận Chủng ngừa và Giấy So sánh Tác động Bệnh tật và Tác dụng Phụ Thuốc chủng ngừa cho phép người chăm sóc cho đứa trẻ chủng ngừa. Giấy này giải thích các tác dụng phụ có thể xảy ra khi chủng ngừa.

Liên lạc với Bộ Y tế Queensland về giấy ưng thuận. chương trình chủng ngừa học đường (đây là trang mạng tiếng Anh).

Tải về máy giấy ưng thuận và phản ứng phụ

Quý vị có thể đọc và tải về máy bản tiếng Anh Giấy Ưng thuận Chủng ngừa  Giấy So sánh Tác động Bệnh tật và Tác dụng Phụ Thuốc chủng ngừa.

Last updated:21 March 2019