Cháy rừng

Kiểm soát hỏa hoạn là yếu tố sinh tử trong việc bảo vệ mái nhà và duy trì môi trường sống của chúng ta. Mùa cháy rừng ở Queensland thường kéo dài từ tháng Tám đến tháng Mười/tháng Mười Một hàng năm, vì vậy việc chuẩn bị ứng phó là điều quan trọng cần làm. Hãy tìm về hiểu cách bạn chuẩn bị nhà cửa đất đai ứng phó trước mùa cháy rừng.

Chuẩn bị nhà cửa đất đai của bạn

Chính quyền khuyến khích cư dân chuẩn bị nhà cửa đất đai của họ sẵn sàng ứng phó trước mùa cháy rừng, đặc biệt là nếu nhà cửa đất đai họ tiếp giáp hoặc nằm ở gần khu vực rừng cây bụi rậm.

Dịch Vụ Cứu Hộ và Cứu Hỏa Queensland khuyến cáo rằng các khu nhà cửa đất đai được chuẩn bị kỹ lưỡng thường có nhiều khả năng tồn tại qua đợt cháy rừng. Để bảo vệ nhà cửa đất đai của bạn chống lại nạn cháy rừng, bạn nên:

  • dọn sạch không gian quanh khu vực nhà ở
  • dọn sạch và loại bỏ các bụi cây thấp gần khu nhà ở.
  • bảo vệ các vùng sảnh ngoài hiên bằng loại màn che không bắt lửa
  • vun vỏ cây, lá khô và nhánh cây rơi rụng gọn thành đống
  • bảo đảm dọn sạch lối ra vào khu nhà cửa đất đai của bạn để xe cứu hỏa ra vào

Các đợt đốt rừng theo kế hoạch

Việc đốt rừng theo kế hoạch trên đất Hội Đồng quản lý được tiến hành để duy trì sức sống của rừng và giảm thiểu tác động của nạn hỏa hoạn do thiên nhiên gây ra. Hội Đồng nhắm tới mục tiêu giảm thiểu nguồn nguyên liệu gây hỏa hoạn, ví dụ như cây chết, xuống mức 75% trên 60 đến 80% diện tích khu vực đất rừng tiến hành đốt.

 

Last updated:14 March 2019